Aktualności

Menedżerowie ryzyka POLRISK opiniują projekty nowelizacji norm z zakresu zarządzania ryzykiem ISO 31000 oraz technik oceny ryzyka ISO 31010

W porozumieniu z Polskim Komitetem Normalizacyjnym, staraniem Prezesa POLRISK Sławomira Pijanowskiego – członkowie Stowarzyszenia POLRISK mają unikalną możliwość wniesienia uwag do projektu norm ISO 31000 Zarządzanie ryzykiem – Wytyczne oraz ISO 31010 – Zarządzanie ryzykiem – Techniki oceny ryzyka.

Podsumowanie uwag i stanowiska POLRISK nastąpi na III Kwartalnym Spotkaniu Tematycznym, które planowane jest w pierwszej dekadzie kwietnia, ze względu na terminy zgłaszania uwag do obu dokumentów (31 marca 2017). Proponowane zmiany będą również omówione na konferencji POLRISK w dniach 30-31 maja br.

Warunkiem otrzymania dokumentu jest podpisanie odpowiedniej deklaracji i opłacenie członkostwa w POLRISK. Więcej informacji udziela biuro POLRISK, tel. 22 243 17 27 i e-mail: marta.panek@polrisk.pl lub info@polrisk.pl.

Prezes Stowarzyszenia POLRISK Sławomir Pijanowski wspólnie z Kevinem Knightem (ówczesnym Przewodniczącym grupy roboczej ISO 31000) byli inicjatorami tłumaczenia normy ISO 31000 na język polski w 2010r. zapraszając przedstawicieli Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do współpracy, czego rezultatem jest polska wersja normy PN-ISO 31000 i przewodnik terminologiczny PKN/ISO Guide 73:2012.

Prezes Stowarzyszenia POLRISK Sławomir Pijanowski jest członkiem międzynarodowego komitetu ISO/TC 262 który jest odpowiedzialny za aktualizację obu norm.

Dziękujemy Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu za dotychczasową współpracę w zakresie norm dot. zarządzania ryzykiem.

Źródło: POLRISK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalendarium Wydarzeń

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

panel SIBP “Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Magazynowych i Produkcyjnych”

panel SIBP “Ochrona Przeciwpożarowa Obiektów Magazynowych i Produkcyjnych” Spotkanie ma charakter dyskusyjno-szkoleniowy.  21 stycznia 2016 r. […]

“Nowy nadzór? Czy jesteś na to gotów?” – warsztat PID

“Nowy nadzór? Czy jesteś na to gotów?” – warsztat PID Serdecznie zapraszamy na organizowany przez Polski Instytut Dyrektorów […]

więcej wydarzeń

The Pixers were here!