ACE Group

ACE-Logo

Spółka ACE European Group, należąca do jednej z największych na świecie firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, powstała w Polsce w maju 2005 roku.

ACE European Group stanowi główną markę Grupy, a jej główna siedziba znajduje się w Londynie. Firma jest silnie reprezentowana niemal w całej Europie. Jej oddziały zlokalizowane są w 20 największych krajach europejskich m. in. Hiszpanii, Francji, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Niemczech, Rosji oraz we Włoszech.

Spółki wchodzące w skład europejskiego pionu Grupy rozpoczynały swoją działalność ubezpieczeniową już w 1793 roku w Wielkiej Brytanii, w 1832 roku we Francji, a w Austrii w roku 1887.

Celem firmy jest utrzymanie dynamicznego rozwoju w Europie Środkowo-Wchodniej, gdzie ACE European Group każdego roku dostarcza coraz szerszej grupie klientów najwyższej jakości produkty i usługi ubezpieczeniowe.

Bogate doświadczenie zdobywane na światowych rynkach pozwala firmie, z korzyścią dla jej Klientów, wykorzystywać specjalistyczną wiedzę z zakresu zindywidualizowanych linii ubezpieczeń mienia i odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotnych, jak również produktów finansowych skierowanych do różnych grup Klientów.

ACE European Group
Ltd Sp. z o.o.
Oddział w Polsce

ul. Królewska 16
00-103 Warszawa

Tel. +48 22 452 39 99
Fax +48 22 452 39 89
poland.office@acegroup.com
http://www.aceeurope.pl/

NIP 1080001001
REGON 140121695
KRS 0000233686

The Pixers were here!