Atradius

atradius

Misją firmy Atradius jest wzmacnianie polityki zarządzania należnościami naszych klientów oraz wspieranie ich rozwoju poprzez dostarczenie precyzyjnej oceny ryzyka niewypłacalności odbiorców, skuteczną windykację przeterminowanych faktur oraz rzetelną ochronę ubezpieczeniową przed szeregiem naruszeń zobowiązań umownych.
Zapewniamy naszym klientom doskonałą obsługę realizowaną przez dedykowane zespoły doradców klienta, którzy dobrze znają środowisko biznesowe, w którym się obracają.

Atradius oferuje obszerny zakres rozwiązań z dziedziny zarządzania należnościami, które chronią firmy różnych rozmiarów przed rynkowymi i politycznymi zagrożeniami w handlu lokalnym i globalnym.

Poprzez ubezpieczanie wierzytelności handlowych, firmy redukują ryzyko związane z niepewnymi wierzytelnościami, zapewniając sobie bardziej stabilny przepływ finansowy i efektywnie zamieniając ryzykowny kapitał obrotowy na „growth capital”.

Kontakt:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Spółka Akcyjna

Oddział w Polsce

Centrala – Warszawa
ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Tel: +48 22 395 43 24
Fax: +48 22 395 43 95

www.atradius.pl

The Pixers were here!