Zarząd

Sławomir PijanowskiSławomir Pijanowski, Prezes zarządu Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK

W POLRISK odpowiada za koordynację organizacji konferencji i rozwój dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem na rynku polskim, jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Obecnie uczestniczy jako członek komitetu reprezentujący Polskę (PKN) oraz jako ekspert Grupy Roboczej WG1 reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 opracowującym nową normę ISO 31004 „Przewodnik wdrożenia zarządzania ryzykiem”. Współautor wspólnie z T. Gasińskim, pierwszego w Polsce i jednego z pierwszych w Europie podręcznika dot. zarządzania ryzykiem zrównoważonego rozwoju, łączącego CSR z zarządzaniem ryzykiem zintegrowanych ze strategią firmy, pt.: „Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju” opracowanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki pod patronatem Polskiego Instytutu Dyrektorów i Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Zainicjował jako pierwszy w Polsce wspólnie z Kevinem W. Knightem z Australii przewodniczącym międzynarodowej grupy roboczej ISO wypracowującej normę ISO 31000:2009 a następnie zrealizował wspólnie z PBSG i Polskim Komitetem Normalizacyjnym projekt weryfikacji tłumaczenia i zatwierdzenia pierwszej polskiej normy w zakresie całościowego zarządzania ryzykiem PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem – zasady i wytyczne oraz Przewodnika PKN-ISO Guide 73:2012 Zarządzanie ryzykiem terminologia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT, wdrożeń w systemach bankowych i biznesowych, zwiększania wartości informacji zarządczej. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej. Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska-Ukraina UEFA EURO 2012TM. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski, tzw. Infrastruktury krytycznej.

Pełnił rolę eksperta zewnętrznego w Narodowym Programie Foresight Polska 2020, w polach badawczych: Bezpieczeństwo, Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne.

Odbył szkolenia z zakresu tworzenia map i skutecznego wdrażania strategii z udziałem prof. Roberta S. Kaplana – współtwórcy zrównoważonej karty wyników (Balance Scorecard) – oraz ekspertów z nim współpracujących. Posiada certyfikat brytyjskiego Office of Government Commerce w zakresie zarządzania programami – MSP (Managing Successful Programs) oraz zarządzania projektami PRINCE2. Uczestniczył w seminarium Ala i Laury Ries „Budowanie Marek Sukcesu”. Odbył również szkolenia na poziomie Associate PMP dot. zarządzania projektami (wg PMI) certyfikowane przez George Washington University oraz z zakresu audytora wiodącego ISO 9001. Posiada certyfikat SABSA (Sherwood Business Applied Security Architecture) potwierdzający kompetencje w zakresie kształtowania architektury bezpieczeństwa firmy adekwatnej do jej aktualnej strategii. Certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK.

Doktor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, absolwent Wydziału Zarządzania tej uczelni, Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Autor licznych artykułów, warsztatów i szkoleń z dziedziny zarządzania ryzykiem na łamach m.in. Rzeczypospolitej, magazynu CIO, Dziennika Ubezpieczeniowego, oraz Commercial Risk Europe – pisma o zasięgu europejskim.

Hanna GołaśHanna Gołaś, Skarbnik, Członek Zarządu

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie organizacja i zarządzanie, pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej, praktyk zarządzania, wykładowca, szkoleniowiec, trener, doradca w zakresie nowoczesnych metod zarządzania.Auditor wiodący systemu zarządzania jakością. Menedżer systemu zarządzania jakością. Praktyk NLP, Master NLP.
Specjalizuje się w zarządzaniu procesami. Współpracuje w tym zakresie z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.
Kierownik kilkudziesięciu projektów z zakresu wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania. Jest autorką i współautorką szeregu publikacji z zakresu zarządzania jakością, zarządzania procesami i ryzykiem.

Jerzy PodlewskiJerzy Podlewski, Wiceprezes

Wiceprezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Ekspert i entuzjasta zarządzania ryzykiem. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe na różnych stanowiskach w renomowanych firmach polskich i międzynarodowych. Obecnie doradca zarządów firm wdrażających systemy zarządzania ryzykiem korporacyjnym typu Enterprise Risk Management. Certyfikowany Manager Ryzyka POLRISK. Certyfikowany project manager PRINCE2™. Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca zarządzania ryzykiem na anglojęzycznych studiach MBA. Mówca i panelista na konferencjach biznesowych (Dyrektor Finansowy Roku Magazynu Forbes, Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Polskiego Instytutu Dyrektorów, Gazety Ubezpieczeniowej, klubów biznesu). Autor wielu publikacji branżowych, w tym e-bestsellera 2013 księgarni empik.com w kategorii „Biznes i ekonomia” pt. „Zombie atakują! Zarządzanie ryzykiem po prostu”. Od 2011 roku prowadzi stałą rubrykę „Ryzykonomia” w „Gazecie Ubezpieczeniowej” poświęconą zarządzaniu ryzykiem biznesowym, a od 2009 roku popularny blog profesjonalny o zarządzaniu ryzykiem www.ryzykonomia.pl .

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!