Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z międzynarodową normą PN-ISO 31000:2012 zarządzanie ryzykiem jest skierowane do szerokiego kręgu interesariuszy (ang. stakeholders) w różnych organizacjach:

– odpowiedzialnych za rozwijanie polityki zarządzania ryzykiem w organizacji;

– odpowiedzialnych za zapewnianie skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji jako całości lub w obrębie określonych obszarów, projektów lub działań;

– zajmujących się oceną skuteczności organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem oraz

– opracowujących normy, przewodniki, procedury i kodeksy postępowania w całości lub części, określających, w jaki sposób ryzyko powinno być zarządzane w obrębie specyficznego kontekstu tych dokumentów.

Stowarzyszenie POLRISK zrzesza i aktywnie rozwija społeczność osób zajmujących się zawodowo:

– zarządzaniem ryzykiem całej organizacji, członków zarządów ds. ryzyka (CRO) Dyrektorów ds. ryzyka, menedżerów ryzyka, członków zarządu ds. finansów, dyrektorów finansowych (CFO), skarbników, członków zarządu lub dyrektorów operacyjnych (COO) itp.

– zarządzaniem ubezpieczeniami (insurance manager), zakupem i optymalizacją programów ubezpieczeniowych lub ubezpieczeń, kształtowaniem relacji z brokerem.

– zarządzaniem ryzykiem wybranego jej obszaru, ryzyko ciągłości działania (Dyrektor Programu BCM), ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji (Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Security Officer), ryzykiem kredytowym, kontrollingiem ryzyka, dyrektorem programu, portfela projektów inwestycyjnych, itp.

Ponadto Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem, w szczególności dla pracowników naukowych, studentów prowadzących badania w obszarze zarządzania ryzykiem.

 

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!