Zarządzanie ryzykiem

Zgodnie z międzynarodową normą PN-ISO 31000:2012 zarządzanie ryzykiem jest skierowane do szerokiego kręgu interesariuszy (ang. stakeholders) w różnych organizacjach:

– odpowiedzialnych za rozwijanie polityki zarządzania ryzykiem w organizacji;

– odpowiedzialnych za zapewnianie skutecznego zarządzania ryzykiem w organizacji jako całości lub w obrębie określonych obszarów, projektów lub działań;

– zajmujących się oceną skuteczności organizacji w zakresie zarządzania ryzykiem oraz

– opracowujących normy, przewodniki, procedury i kodeksy postępowania w całości lub części, określających, w jaki sposób ryzyko powinno być zarządzane w obrębie specyficznego kontekstu tych dokumentów.

Stowarzyszenie POLRISK zrzesza i aktywnie rozwija społeczność osób zajmujących się zawodowo:

– zarządzaniem ryzykiem całej organizacji, członków zarządów ds. ryzyka (CRO) Dyrektorów ds. ryzyka, menedżerów ryzyka, członków zarządu ds. finansów, dyrektorów finansowych (CFO), skarbników, członków zarządu lub dyrektorów operacyjnych (COO) itp.

– zarządzaniem ubezpieczeniami (insurance manager), zakupem i optymalizacją programów ubezpieczeniowych lub ubezpieczeń, kształtowaniem relacji z brokerem.

– zarządzaniem ryzykiem wybranego jej obszaru, ryzyko ciągłości działania (Dyrektor Programu BCM), ryzyko naruszenia bezpieczeństwa informacji (Dyrektor ds. Bezpieczeństwa, Security Officer), ryzykiem kredytowym, kontrollingiem ryzyka, dyrektorem programu, portfela projektów inwestycyjnych, itp.

Ponadto Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem ryzykiem, w szczególności dla pracowników naukowych, studentów prowadzących badania w obszarze zarządzania ryzykiem.

 

Aktualności

Jesienna edycja Akademii POLRISK w niższej cenie!

Jesienna edycja Akademii POLRISK w niższej cenie!   Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia “Certyfikowany Zawodowy […]

III Kwartalne Spotkanie Tematyczne dla Członków Stowarzyszenia POLRISK

III Kwartalne Spotkanie Tematyczne dla Członków Stowarzyszenia POLRISK Serdecznie zapraszamy na III Kwartalne Spotkanie Tematyczne dla […]

Zmiana terminu X Jubileuszowej Konferencji POLRISK

Zmiana terminu X Jubileuszowej Konferencji POLRISK Informujemy, że z ważnych przyczyn techniczno-organizacyjnych, niezależnych od […]

więcej aktualności

The Pixers were here!