Poziom Podstawowy

Szanowni Państwo

Prezentowany poniżej Program Szkoleniowy Akademii POLRISK “Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” uzyskał Akredytację Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem. Oznacza to, że uczestnicy po zakończeniu Akademii i zdaniu egzaminu uzyskują:

1)Certyfikat Zawodowego Menedżera Ryzyka POLRISK honorowany w Polsce przez Partnerów poszczególnych modułów, tj. Polski Instytut Dyrektorów, Centrum Doskonałości MANHAZ, Polską Izbę Ubezpieczeń, Stowarzyszenie Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, Stowarzyszenie Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód.

2)mogą przystąpić do egzaminu FERMA rimap, który jest międzynarodowym certyfikatem potwierdzającym kompetencje menedżera ryzyka, uznawanym w Europie przez krajowe stowarzyszenia będącymi członkami FERMA i w Azji przez kraje będącymi członkami Stowarzyszenia PARIMA. Po zdaniu egzaminu i podpisaniu kodeksu etycznego rimap – uczestnik Akademii POLRISK uzyskuje certyfikat rimap – risk management professional. Więcej informacji na ten temat na stronie rimap.

Akademia POLRISK Poziom podstawowy

Złoty Medal Rynku Inwestycji

Print

 

 

 

 

Wachlarz Wszystkie Moduły

 

 

 

 

 

Program szkolenia:

Moduł I: Kreowanie i ochrona wartości poprzez efektywne zarządzanie ryzykiem

POLRISK HIGH RES R MASTER NOWY

Trener: Sławomir Pijanowski, Prezes Stowarzyszenia POLRISK,  

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z podstawową terminologią wg PKN-ISO Guide 73:2012 – stosowaną w zarządzaniu ryzykiem na poziomie całego przedsiębiorstwa oraz przegląd głównych obecnie obowiązujnących norm, standardów, metodyk zarządzania ryzykiem: PN-ISO 31000:2012 COSO II/III, ALARM/IRM, FERMA, MoR oraz standardu zarządzania ryzykiem Jamesa Lama. Powyższe nie wyklucza pojawienia się dodatkowej specjalistycznej terminologii lub innych standardów w poszczególnych modułach.

W trakcie modułu przekażemy Państwu ponad 20 letnie doświadczenia australijsko-nowozelandzkie, które stały się kolebką i źródłem współczesnego, całościowego zarządzania ryzykiem organizacji. Podczas modułu dowiedzą się Państwo co autorzy normy ISO 31000 mieli na myśli i jak ją właściwie odczytać. Oprócz powyższego poznamy podejście anglosaskie (standard FERMA, AIRMIC, ALARM, IRM), oraz MoR®, amerykańskie COSO II/III oraz standard opracowany przez Jamesa Lama, pierwszego Chief Risk Officera na świecie. Ponadto zapoznają się Państwo z praktycznymi trudnościami, barierami oraz wyzwaniami jakie napotykają przedsiębiorstwa w Polsce w zakresie wdrożeń zarządzania ryzykiem.

Moduł będzie przeprowadzany z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych Kevina W. Knighta AM, Przewodniczącego międzynarodowej grupy roboczej, która opracowała normę ISO 31000:2009. Kevin W. Knight udzielił wyłącznej zgody Stowarzyszeniu POLRISK na ich przetłumaczenie na język polski.

Moduł II: Ład korporacyjny a zarządzanie ryzykiem

Trenerzy: Andrzej S. Nartowski  PID_logo_poprz

Cel i opis modułu:

Głównym celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z kluczowymi, najlepszymi praktykami i modelami funkcjonowania ładu korporacyjnego (corporate governance), którego jednym z filarów jest zarządzanie ryzykiem. Wywarły bowiem one wpływ na ukształtowanie się i umiejscowienie w organizacjach współczesnego całościowego zarządzania ryzykiem. Ponadto zostaną omówione podstawowe ryzyka związane z nieprawidłowo napisanym statutem, umową spółki. Menedżer ryzyka, raportując bezpośrednio do zarządu oraz przedstawiając przed radą nadzorczą status ryzyk prowadzonej działalności, musi rozumieć swoją rolę w corporate governance, a w szczególności czego mają prawo oczekiwać od niego członkowie Komitetu Audytu, Rady Nadzorczej oraz musi wiedzieć jak efektywnie powinien na tym oczekiwaniom sprostać.

Manhaz_logo

Moduł III: Metody i techniki analizy ryzyka

Trenerzy: Grzegorz Siess, Karol Kowal

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z podstawowymi etapami i metodami analizy ryzyka – definiowania przyczynowo skutkowego ciągu zdarzeń prowadzącego do niepożądanego skutku i odpowiedzi na pytanie w jaki sposób może dojść do takiego zdarzenia i jego następstw niekorzystnych dla działalności firmy.

Moduł IV: Zarządzanie ciągłością działania

Trenerzy: Marcin Marczewski

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z właściwym rozumieniem współczesnego podejścia do ciągłości działania, jako zdolności, adaptacji firmy do otoczenia, przetrwania, odporności na trudne zdarzenia, które obok realizowanego poziomu aspiracji – realizacji postawionych celów przez przedsiębiorstwo – jest kluczowym elementem zarządzania organizacją i jej możliwości przetrwania (odporność na ryzyko braku sukcesji, operacyjna ciągłość działania w obliczu katastrof, zdarzeń niszczących, błędów zarządzania (wiele małych lub pojedynczych kluczowych błędów powodujących katastrofalne skutki), ryzyka związane z postępowaniem układowym, bankructwem i wiarygodnością kontrahenta w zakresie jego zdolności do nieprzerwanego świadczenia usług. Zapewnienie ciągłości działania jest traktowane przez menedżerów ryzyka stowarzyszonych w FERMA jako element Programu Zapobiegania szkodowości i strat z tym związanych (Loss Prevention Program).

logo_wybrane

Moduł Va: Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedżera ryzyka

Trenerzy: Rafał Mańkowski

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest wprowadzenie menedżera ryzyka w kluczowe zagadnienia związane z ubezpieczeniami oraz rolą ubezpieczeń w strategii biznesowej firmy, oraz przełożenie jej na program ubezpieczeniowy, program zapobiegania występowania szkód ubezpieczeniowych, określenie poziomu retencji ryzyka oraz dzielenia ryzyka w postaci transferu do klasycznego ubezpieczyciela lub poprzez własne zależne towarzystwo ubezpieczeniowego. Menedżer ryzyka powinien również zapoznać się z zasadami kształtowania relacji z brokerem i ubezpieczycielem.

Moduł Vb: Rola brokera i menedżera ryzyka w zakupie ubezpieczeń

logo_POLBROKERS

Trenerzy: Łukasz Zoń

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie z charakterystyką kształtowania relacji pomiędzy menedżerem ryzyka a brokerem, zasad współpracy umożliwiających dostarczenie rozwiązań kreujących wartość dodaną dla menedżera ryzyka i przedsiębiorstwa, które reprezentuje jako klient brokera – potencjalny lub istniejący.

Moduł VIa: Likwidacja szkód dla menedżera ryzyka

logo

Trenerzy: Marcin Janicki,

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z dobrymi praktykami, zasadami właściwej ewidencji szkód i zarządzania szkodowością w firmie, praktykami prewencji i zasadami likwidacji szkód. Menedżer ryzyka, członek FERMA aktywnie uczestniczy w likwidacji szkód, koordynując lub nadzorując ten proces z perspektywy realizacji zobowiązań umowy, merytoryczny sposób likwidacji szkody, szybkości realizacji, oraz wysokości odszkodowania. Celem menedżera ryzyka jest bowiem aby likwidacja szkody przebiegła jak najszybciej zgodnie z zakresem zdefiniowanym w umowie oraz aby wypłata odszkodowania nastąpiła w wysokości zadeklarowanej w umowie.

Moduł VIb: Standardy zabezpieczeń przeciwpożarowych i prewencja przeciwpożarowa

vds_positiv_claim_en_rgb_mittel

Trenerzy: Tomasz Afeltowicz-Schultz  

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest zapoznanie kandydata na menedżera ryzyka z  podstawowymi standardami bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasadami skutecznej prewenencji przeciwpożarowej w celu określenia właściwych opcji postępowania z ryzykami związanymi z pożarem. Ponadto uzasadnieniem przeprowadzania niniejszego modułu jest wykształcenie kompetencji spoglądania głębiej i sprawdzania, jak kluczowe aktywa, od których zależy ciągłość produkcji lub świadczenia usług, są zabezpieczane przed przypadkowym lub celowym wznieceniem pożaru. Firma może mieć bowiem znakomite fundamenty finansowe, model biznesowy, strategię, jednak nie wynika z nich jak podatne są główne obiekty na zagrożenia pożarowe od których może zależeć przetrwanie firmy na rynku.

Moduł VII: Warsztat pracy Menedżera Ryzyka – warsztaty i konsultacje z menedżerami ryzyka członkami FERMA – Federacji Europejskich Stowarzyszeń Zarządzania Ryzykiem

FERMA Logo 300dpi

Trenerzy, mentorzy: Przedstawiciele FERMA i  inni członkowie FERMA, menedżerowie ryzyka z polskich przedsiębiorstw.

Cel i opis modułu:

Celem niniejszego modułu jest spotkanie kandydatów na menedżerów ryzyka i konsultacje merytoryczne z zawodowymi menedżerami ryzyka i ubezpieczeń ze Stowarzyszeń zagranicznych, członków FERMA, w szczególności członków zarządu FERMA piastujących te funkcje obecnie lub w przeszłości. W trakcie wstępnej, jednodniowej sesji kandydaci nowo tworzącego się zawodu w Polsce będą mieli możliwość bezpośredniej konsultacji odnośnie tego, jak zacząć lub jak rozwinąć funkcję menedżera ryzyka, departamentu lub działu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zakresu odpowiedzialności na samodzielnym stanowisku lub zakresu odpowiedzialności dla komórki organizacyjnej,  sposoby ustalania relacji z audytem wewnętrznym, funkcjami ładu korporacyjnego w firmie, brokerem i ubezpieczycielem, itp. Dalsze szczegółowe konsultacje (nie będące w zakresie niniejszego modułu) będą możliwe po przystąpieniu kandydata na menedżera ryzyka – uczestnika niniejszego programu szkoleniowego  – na odrębnych zasadach do Stowarzyszenia Ryzykiem POLRISK. Po ukończeniu tego modułu menedżer ryzyka powinien zostać wyposażony w podstawową wiedzę i narzędzia niezbędne do uruchomienia stanowiska w przedsiębiorstwie.

 

 

 

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!