Poziom Zaawansowany

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem do udziału w szkoleniach zawodowych Akademii POLRISK na poziomie zaawansowanym.

Program szkolenia:

Moduł XI: Wprowadzenie do rynku Lloyd’s w Polsce i na świecie.lloyds_logo

Trener: Michał Molęda, Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest przekazanie Państwu wiedzy i umożliwienie zrozumienia mechanizmów działania rynku Lloyd’s oraz omówienie zakresu ryzyk korporacyjnych jakie można ubezpieczyć w Lloyd’s. Menedżerowie ryzyka na poziomie zaawansowanym po-winni się zapoznać z działalnością Lloyd’s albowiem funkcjonuje powiedzenie: “jeżeli na rynku Lloyd’s nie znajdziemy pokrycia ubezpieczeniowego dla naszych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością biznesową – to prawdopodobnie nie znajdziemy go w ogóle.” Moduł zostanie poprowadzony przez Generalnego Przedstawiciela Lloyds na Polskę Pana Witolda Janusza na podstawie materiałów przygotowanych bezpośrednio przez Lloyd’s oraz Coverholdera Pana Michała Molędę specjalizującego się w polisach Directors & Officers.

Moduł XII: Zarządzanie ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ubezpieczenia należności i informacji gospodarczej

atradiuslogo_tagg1

Opiekun merytoryczny, Trener: Paweł Szczepankowski – Dyrektor Zarządzający polskiego oddziału Atradius, Andrzej Osiński – Dyrektor Zarządzający Bisnode

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest przekazanie Państwu wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym. Menedżerowie ryzyka na poziomie zaawansowanym powinni się zapoznać z zagrożeniami jakie niesie za sobą niewypłacalny kontrahent oraz z metodami i źródłami informacji, dzięki którym można minimalizować ryzyko i podejmować trafne decyzje biznesowe. Moduł zostanie poprowadzony przez Dyrektorów Zarządzających Atradius Credit Insurance oraz Bisnode Polska na podstawie materiałów przygotowanych bezpośrednio przez obie firmy.

Moduł XIII: Ryzyko ogniowe i utrata zysku   pic

Opiekun merytoryczny, Trener: Zbigniew Żyra – Prezes Zarządu Hestia Loss Control,

Krzysztof Kowalczyk – Risk Engineer Hestia Loss Control

Cel i opis modułu:

Celem modułu jest przekazanie Państwu wiedzy w zakresie najważniejszych zagadnień związanych z identyfikacją, oceną i kontrolowaniem ryzyka ogniowego w zakładach przemysłowych i firmach usługowych. Oprócz podstawowych zagrożeń i powszechnie stosowanych zabezpieczeń, zostaną przedstawione wybrane aspekty ryzyka utraty zysku wskutek przestoju w działalności spowodowanego pożarem lub innym zdarzeniem losowym. W trakcie szkolenia omówimy również podstawowe rozwiązania ubezpieczeniowe w tym zakresie. Przykłady szkód ogniowych, scenariusze szkodowe oraz metody kalkulacji prawdopodobnej maksymalnej szkody (PML) wraz z case study stanowią naturalne uzupełnienie przedstawianych zagadnień.

Moduł XIV: Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem w Standardach Zarządzania ISO (International Organization for Standardization).

DNV_GL_LOGO_RGB-01

Opiekun merytoryczny, Trener: Rafał Kmiecik – Lead Auditor/ Lead Trainer DNV GL

Cel i opis modułu:

Zmieniające się dynamicznie otoczenie rynkowe, makro trendy oraz dobre praktyki biznesowe i organizacyjne stają się podstawą wymagań międzynarodowych standardów zarządzania publikowanych przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (ISO) w Genewie. Począwszy od września 2015 roku zostaną opublikowane i zaczną obowiązywać zupełnie nowe i zaktualizowane, najpopularniejsze wersje standardów z zakresu Zarządzania jakością oraz Zarządzania środowiskowego. Proponowany zakres zmian w w/w standardach szeroko wykracza poza dotychczasowo przyjęty statyczny schemat wymagań ISO. Moduł wprowadza uczestników do zawartości nowych norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Zaktualizowane Standardy oparto o wymagania analizy ryzyka wpływu interesariuszy, kontekstu wewnętrznego i zewnętrznego organizacji, na realizację celów operacyjnych, biznesowych i środowiskowych. Tym samym nowe standardy ISO stanowią istotne wsparcie dla systemu i struktury zarządzania ryzkiem w organizacjach w większości branż przemysłowych, służbie zdrowia, organizacjach non-profit oraz administracji publicznej i samorządowej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w odrębnych dokumentach, które są dostępne poniżej. Załączniki w formie obrazów zawierają linki do Programu, Trenerów oraz Formularza zgłoszeniowego dotyczącego Szkolenia Zawodowego Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem POLRISK – Poziom Zaawansowany II edycja 1.2.

Kliknięcie na dany obraz otwiera wybrany dokument.

regulamin akademiiOpiekunowie i Trenerzy poz. zaawansowany Akademia POLRISKProgram Akademii POLRISKformularz zgłoszeniowy

Jak zgłosić uczestnictwo w szkoleniu na Certyfikowanego Menedżera Zarządzania Ryzykiem i jakie dokumenty należy podpisać?

Jeżeli zdecydowali się Państwo na rozwój zawodowy w obszarze zarządzania ryzykiem, prosimy o zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie poniższych dokumentów:

1/ Wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego na daną edycję i poziom Zaawansowany Certyfikatu, wraz z akceptacją Regulaminu Akademii POLRISK.

2/ Potwierdzenia przelewu kwoty za szkolenie na dany poziom certyfikatu. Kompletny program, prelegentów, formularz i regulamin Akademii POLRISK można otworzyć klikając na obrazki na górze strony.

Dokumenty należy wysłać na adres info@polrisk.pl

Możliwe jest również przeprowadzenie szkolenia w formule inhouse (wewnątrz firmy). Warunkiem jest potwierdzenie minimum 7 uczestników, oraz oświadczenie o pokryciu kosztów Sali lub udostępnieniu przez firmę, organizację własnych pomieszczeń biurowych i/lub pokrycia kosztów cateringu dla uczestników. Wówczas trenerzy przyjadą do Państwa firmy. W przypadku zainteresowania tą opcją prosimy o kontakt z biurem POLRISK info@polrisk.pl w celu uzgodnienia szczegółów. Dzięki temu rozwiązaniu mogą Państwo dodatkowo obniżyć koszty uczestnictwa.

Podstawy formalne Akademii POLRISK:

Uchwałą zarządu POLRISK z dnia 30.04.2014 zostaje zatwierdzona i zainaugurowana działalność Akademii Menedżerów Zarządzania Ryzykiem POLRISK, zwana dalej Akademią POLRISK. Certyfikaty wydane dla 97 Certyfikowanych Menedżerów Ryzyka zachowują ważność.

Całokształt działań związanych z Akademią POLRISK, zasady ładu organizacyjnej Akademii, obowiązki trenerów i uczestników zawiera Regulamin Akademii POLRISK. Wszystkich uczestników zajęć Akademii prosimy o zapoznanie się i podpisanie Regulaminu Akademii wraz z Formularzem Zgłoszeniowym na dany Poziom Certyfikatu.

Program merytoryczny Akademii POLRISK:

Program na egzamin Certyfikowanego Menedżera Zarządzania Ryzykiem Specjalistycznym POLRISK, Poziom zaawansowany II. Pobierz załącznik (Program w trakcie opracowywania.)

Opiekunowie i trenerzy Akademii POLRISK

Na poziomie zaawansowanym poszczególne moduły mają również swoich Opiekunów Merytorycznych odpowiedzialnych za dany obszar zarządzania ryzykiem, którzy rekomendują trenerów. Szczegółową informację o Opiekunach merytorycznych i trenerach znajdują Państwo w poniższych załącznikach:

Certyfikowany Menedżer Zarządzania Ryzykiem Specjalistycznym Poziom II, Zaawansowany [Pobierz załącznik] – pozostali opiekunowie i trenerzy w trakcie uzgodnień.

Terminy zajęć Akademii:

Szkolenie na Certyfikowanego Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK, Poziom II.  

Edycja 1.2/2015. Moduły XI-XII. Szczegółowe terminy zajęć i informacje znajdują się w Formularzu Zgłoszeniowym Pozostałe moduły szkolenia w trakcie opracowywania
.

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!