Trenerzy Akademii POLRISK

Zajęcia w ramach szkoleń Akademii POLRISK prowadzą wykwalifikowani specjaliści z poszczególnych dziedzin.

Zachęcamy do zapoznania się z sylwetkami poszczególnych trenerów poniżej:

Sławomir Pijanowski
dr Sławomir Pijanowski

Moduł I: Terminologia, standardy i kreowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie ryzykiem

W POLRISK odpowiada za koordynację całokształtu działań Stowarzyszenia. Jest członkiem Komitetu Technicznego nr 6 ds. Systemów Zarządzania w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN). Ekspert Grupy Roboczej WG1 reprezentujący POLRISK w międzynarodowym Komitecie Technicznym ISO/TC 262 zajmującym się normami z zakresu zarządzania ryzykiem. Członek Scientific Committee FERMA Forum 2015 w Wenecji. Członek zespołu eksperckiego FERMA opracowującego zakres wiedzy i doświadczenia dla certyfikowanych menedżerów ryzyka FERMA.  Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem zmian organizacyjnych i transformacji, programów i projektów strategicznych, ciągłości działania, bezpieczeństwa IT. Współtworzył politykę i metodyki jednego z pierwszych w Polsce wdrożeń programu Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem (Enterprise Risk Management) w wiodącej spółce z branży telekomunikacyjnej. Weryfikował rejestry ryzyka partnerstwa technologicznego Orange Polska w Mistrzostwach Europy Polska-Ukraina UEFA EURO 2012TM. Opracował metodykę i koordynował analizy ryzyka dot. obiektów krytycznych dla bezpieczeństwa Polski. Doktor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Inwestycji i Rynków Kapitałowych, absolwent Wydziału Zarządzania tej uczelni, Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Andrzej Nartowski
Andrzej S. Nartowski

Moduł II: Ład korporacyjny dla menedżera zarządzania ryzykiem

Prawnik z praktyką w organach spółek kapitałowych. Specjalista prawa spółek i problematyki nadzoru korporacyjnego (corporate governance). Fundator Fundacji Polski Instytut Dyrektorów, członek Rady Programowej PID (2003-2006). Od 1 lica 2006 – prezes zarządu PID (www.pid.org.pl). Wydawca i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Corporate Governance”. Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (od utworzenia Sądu). Prowadzi elektroniczny notes “Andrzej S. Nartowski o corporate governance” pod adresem: www.andrzejnartowski.pl. Autor pierwszego polskiego projektu dobrych praktyk spółek publicznych (Dobre praktyki walnego zgromadzenia 2001). Współautor „Dobrych praktyk spółek publicznych” (2002). Autor podręcznika „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (2008). Twórca i wykładowca Akademii Polskiego Instytutu Dyrektorów. Publicysta. Był wydawcą i redaktorem naczelnym tygodnika „Gazeta Bankowa” (2003-2005). Laureat nagród za publicystykę międzynarodową i ekonomiczną.

 karol-kowal  dr inż. Karol Kowal

Moduł III: Metody i techniki oceny ryzyka

Pracownik naukowy Departamentu Badań Układów Złożonych NCBJ w Świerku, doktor nauk technicznych Politechniki Lubelskiej, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Staż zawodowy odbył w General Electric w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad 5 lat był specjalistą w Centrum Analiz Zagrożeń MANHAZ. Pracował też w PGE EJ 1 Sp. z o.o. i ELBIS Sp. z o.o. jako specjalista ds. zagrożeń zewnętrznych, przy planowaniu procesu inwestycyjnego dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Prowadził wykłady nt. probabilistycznych metod analiz niezawodności i bezpieczeństwa złożonych systemów technologicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Posiada bogate międzynarodowe doświadczenie w zakresie analiz i zarządzania ryzykiem związanym z eksploatacją obiektów przemysłowych. Brał udział w międzynarodowych projektach badawczych w tym zakresie, jest też współautorem kilkunastu publikacji naukowych oraz kilku specjalistycznych raportów dot. analiz ryzyka dla obiektów jądrowych. Wielokrotnie uczestniczył w warsztatach i szkoleniach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego oraz Electric Power Research Institute. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego oraz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności.

Grzegorz Siess
Grzegorz Siess

Moduł III: Metody i techniki oceny ryzyka

Mgr. inż. chemii, absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Technologii Chemicznej, specjalność technologia nieorganiczna. Od 1993 roku do 1999 pracował jako specjalista w Zespole Analiz Bezpieczeństwa Chemicznego, Instytutu Chemii Przemysłowej. Zespół ten zajmował się analizami bezpieczeństwa  instalacji procesowych z zastosowaniem sformalizowanych technik identyfikacji źródeł zagrożeń HAZOP, FMEA, FTA, szacowaniem ryzyka indywidualnego i grupowego. Od roku 2009 pracuje w Instytucie Energii Atomowej, obecnie Narodowym Centrum Badań Jądrowych. Pełni funkcję głównego specjalisty w pracowni probabilistycznych analiz bezpieczeństwa Zakładu Energetyki Jądrowej w Departamencie Energii Jądrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z metodami ocen ryzyka związanego z instalacjami chemicznymi, modelowaniem uwolnień i propagacji niebezpiecznych substancji w środowisku.

Marcin Marczewski Marcin Marczewski

Moduł IV: Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe

Partner Zarządzający i ekspert Resilia Sp. z o.o. w dziedzinie zarządzania ryzykiem, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi i bezpieczeństwem biznesu z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem, i polityk bezpieczeństwa. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker. Realizuje audyty systemów zarządzania, bezpieczeństwa informacji i systemów IT, a także projekty analityczne w obszarze ryzyka operacyjnego. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, IT, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Ekspert ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania oraz Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i trener podczas szkoleń m.in. w zakresie zasad komunikacji kryzysowej, bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz usługami IT. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Akredytowany trener PECB Kanada, członek Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie business intelligence i komunikacji mobilnej.

Rafał Mańkowski Rafał Mańkowski

Moduł V: Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedżera ryzyka

Absolwent Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w underwritingu i zarządzaniu portfelami ubezpieczeń majątkowych w zakładach ubezpieczeń. Obecnie zatrudniony w Polskiej Izbie Ubezpieczeń jako ekspert.  Odpowiedzialny za obszar ubezpieczeń majątkowych, rolnych, finansowych, reasekuracji oraz zarządzania ryzykiem. Do zakresu obowiązków należy opiniowanie projektowanych aktów prawa polskiego i europejskiego oraz ustalanie wspólnego stanowiska rynku ubezpieczeniowego w odniesieniu do konkretnych projektów legislacyjnych. Ponadto odpowiedzialny jest za monitoring rozwoju poszczególnych linii biznesowych ubezpieczeń oraz udział w wypracowywaniu rozwiązań (najczęściej przy współpracy z organami państwa) w razie prawnych lub organizacyjnych problemów związanych z funkcjonowaniem  ubezpieczeń. Konsultant w wielu warsztatach organizowanych między innymi przez Komisję Europejską i brokerów reasekuracyjnych dotyczących problematyki zarządzania ryzykiem i jakością danych w ubezpieczeniach katastroficznych. Konsultant w obszarze ubezpieczeń w projektach naukowych wspieranych i finansowanych  przez jednostki administracji publicznej. Od 2011 certyfikowany menedżer ryzyka POLRISK.

Łukasz Zoń Łukasz Zoń

Moduł V: Ubezpieczenia i reasekuracja dla menedżera ryzyka

Łukasz Zoń – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu,

Broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, Radca Prawny. Od 1995 r. wykonuje działalność brokera ubezpieczeniowego w EIB S.A. – obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawnego, oraz Departamentu Likwidacji Szkód. Odpowiedzialny za efektywną  likwidację wielu najbardziej spektakularnych szkód w historii polskich ubezpieczeń przemysłowych.  Autor i współautor wielu stosowanych obecnie rozwiązań i produktów ubezpieczeniowych, oraz publikacji prasowych z zakresu prawa ubezpieczeń.

Marcin Janicki Marcin Janicki

Moduł VIa: Likwidacja Szkód dla menedżera zarządzania ryzykiem

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. W latach 1998 – 2001 był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, następnie w okresie 2001 – 2004 członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, odpowiedzialny między innymi za obsługę klientów z branży energetycznej. Członek Stowarzyszenia Niezależnych Ekspertów Likwidacji Szkód (SNELS). Przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Obecnie Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód oraz Country Manager firmy Crawford Polska Sp. z o.o.

Tomasz Afeltowicz Tomasz Afeltowicz Schultz

Moduł VIb: Standardy ochrony przeciwpożarowej

Absolwent „Beuth Hochschule für Technik Berlin – University of Applied Sciences“ z tytulem Dipl. Ing. po której rozpoczął bezpośrednio prace jako Rzeczoznawca VdS do spraw ppoż. w VdS Schadenverütung Niemcy. Od 1988 roku do dziś zamieszkały w Berlinie. Od 2005 roku zajmuje się aktywnie tworzeniem Dzialu Kontroli Technicznej VdS w Polsce. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora VdS Polska. Do głównych zadań należy m.in. wzrost współpracy miedzy VdS a ubezpieczycielami w na rynku Polskim, rozbudowa Działu Kontroli Technicznej VdS w Polsce oraz wdrożenie sprawdzonych standardów VdS na rynku Polskim jak np. wytyczne, szkolenia lub certyfikowany wykonawca instalacji ppoż. w Polsce.

Witold Janusz Witold Janusz

Moduł XI: Wprowadzenie do rynku Lloyds

Witold Janusz jest Generalnym Przedstawicielem Lloyd’s w Polsce od 2008 roku  i posiada ponad  dwudziestopięcioletnie doświadczenia na polskim rynku ubezpieczeniowym. Witold Janusz rozpoczął swoją karierę w TUiR WARTA SA w Gdyni, gdzie kierował wydziałem odszkodowań P & I (CO Armatora). Przed podjęciem pracy w Lloyd‘s  Witold Janusz był członkiem zarządu w HDI -Gerling, a wcześniej wiceprezesem Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń (STU Ergo Hestia SA). Witold Janusz ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim i włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Michał Molęda Michał Molęda

Moduł XI: Wprowadzenie do rynku Lloyds

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ukończył także studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008-2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI Asekuracja TU SA. Obecnie jest Głównym Underwriterem w Leadenhall Polska S.A., Lloyd’s coverholder.

Paweł Szczepankowski Paweł Szczepankowski

Moduł XII: Zarządzanie ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ubezpieczenia należności i informacji gospodarczej

Dyrektor zarządzający polskiego oddziału Atradius Credit Insurance (od 2008), z ponad siedemnastoletnim doświadczeniem w ubezpieczeniach finansowych; absolwent ekonomii  Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, a także Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego; obecnie doktorant w Kolegium Gospodarki Światowej SGH w Warszawie. Od 2002 związany ściśle ubezpieczeniem należności (rozwój biznesu i produktu), wcześniej zajmował się oceną ryzyka gwarancji ubezpieczeniowych w TU Allianz SA oraz reasekuracją ubezpieczeń finansowych w PTR S.A.

Andrzej Osiński Andrzej Osiński

Moduł XII: Zarządzanie ryzykiem kredytowym z uwzględnieniem ubezpieczenia należności i informacji gospodarczej

Dyrektor zarządzający Bisnode w Polsce (od 2012) – lidera informacji gospodarczej oraz analityki zarządczej w regionie CE. Jest związany z Bisnode od 2004 roku. Przez ostatnie osiem lat współtworzył strategię i rozwijał działalność Grupy w zakresie rozwoju produktów z obszaru zarządzania ryzykiem portfela należności i wspieraniem działań windykacyjnych w firmach.  Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne oraz Finanse i Bankowość a także podyplomowo Zarządzania Płynnością Finansową Przedsiębiorstw.

Zbigniew Żyra Zbigniew Żyra

Moduł XIII: Ryzyko ogniowe i utrata zysku

Prezes zarządu spółki specjalizującej się w zarzadzaniu ryzykiem Hestia Loss Control, inżynier, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Grupie ERG0 Hestia od 1994 r.

Krzysztof Kowalczyk Krzysztof Kowalczyk

Moduł XIII: Ryzyko ogniowe i utrata zysku

Hestia Loss Control, specjalista ds. oceny ryzyka, zajmuje się zagadnieniami ryzyka ogniowego i utraty zysku, inżynier, absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w Grupie ERGO Hestia od 1994 r.

Rafa Kmiecik2 Rafał Kmiecik

Moduł XIV: Wprowadzenie do Zarządzania Ryzykiem w Standardach Zarządzania ISO (International Organization for Standardization).

Rafał Kmiecik – DNV GL – BDM Manager/Audytor Wiodący/Trener – Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Absolwent podyplomowego studium dla audytorów wiodących DNV z zakresu ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego. Uczestnik międzynarodowych szkoleń w zakresie TQM (Japonia) w zakresie Problem Solving Method. Risk Manager, audytor wiodący systemów zarządzania jakością, standardów pokrewnych oraz wyrobów – m in. branża wyrobów medycznych, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ceramiki, przetwórstwo, obróbka metali i wyrobów metalowych, przetwórstwo żywności. Posiadane doświadczenia menedżerskie, inżynierskie, audytowe i szkoleniowe obejmują ponadto projekty realizowane w placówkach służby zdrowia oraz administracji publicznej i samorządowej.

Wykładowca szkoleń z zakresu audytowania systemów zarządzania, wyrobów, doskonalenia procesów biznesowych, zarządzania energią w branżach przemysłowych oraz zarządzania ryzykiem, technicznym (w tym HAZOP), operacyjnym i strategicznym.

Szeroka wiedza i przygotowanie zawodowe w zakresie wdrożeń, szkoleń, oceny i doskonalenia systemów zarządzania, zarządzania ryzykiem strategicznym i operacyjnym, zarządzaniem energią w branżach przemysłowych, administracji publicznej, samorządowej i placówkach służby zdrowia.

Realizator i współrealizator projektów szkoleniowych obejmujący profil zawodowy, oceny systemów zarządzania, szkolenia i warsztaty.

Aktualności

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa

„Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy w świetle RODO”, 27 lutego 2018r., Warszawa Mamy przyjemność poinformować, że Stowarzyszenie POLRISK objęło patronat […]

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania

X Jubileuszowa Konferencja POLRISK – Podziękowania   X Jubileuszowa konferencja już za nami! Czas […]

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada!

XIII Konferencja PolCAAT’ 2017 już 30 listopada! Chcielibyśmy zaprosić Państwa na XIII Konferencję PolCAAT, której patronujemy. […]

więcej aktualności

The Pixers were here!